?

Vyhledávání aplikací, mapových služeb, datových sad

Jedním z účelů Geoportálu je poskytnout informace o datových zdrojích a aplikacích, které má Kraj Vysočina k dispozici. Tyto informace jsou v geoportálu rozděleny do tří sekcí – aplikace, mapové služby a datové sady. Podle typu informace se liší i možnost práce s ní, kterou portál nabízí. U každého typu informace je dostupný metadatový popis a je-li k dispozici, pak také licenční ujednání.

Aplikace jsou ve většině případů zpřístupněny k použití uživateli prostřednictvím odkazu uvedeného přímo u popisu aplikace.

Datové sady uvedené na tomto webu jsou přístupné uživatelům prostřednictvím objednávkového systému.

Mapové služby mohou být dostupné uživateli přímo nebo prostřednictvím objednávkového systému.

Vyhledávání v aplikacích, mapových službách a datových sadách je přístupné jak u každé této sekce samostatně, tak společně pro všechny tři typy poskytovaných informací. Ve vyhledávání je k dispozici několik variant nastavení vyhledávače. Každou část vyhledávače lze použít samostatně nebo je kombinovat. Jsou k dispozici tyt možnosti vyhledávání:

 • zadání hledaného výrazu – vyhledávání probíhá v názvu i v popisu,
 • volba typu zdroje – zamáčknutím příslušného tlačítka vyřadíte zvolený typ informace z vyhledávání,
 • volba tématické kategorie – výběr z předdefinované nabídky,
 • volba tématu prostorových dat – výběr z předdefinované nabídky,
 • volba podmínek pro přístup – filtr na licenční ujednání,
 • výběr územního členění – výběr z nabídky územních správních celků,
 • zadání časové platnosti publikace, vytvoření, poslední revize či obsahu dat,
 • volba katalogu pro vyhledávání:
  • vyhledávání katalogovou službou Geoportálu Kraje Vysočina,
  • vyhledávání katalogovou službou na Geoportálu Cenie,
  • vyhledávání libovolnou katalogovou službou, kterou uživatel zadá (bez kontroly správnosti zadané URL), přednastavena je katalogová služba Jihomoravského geoportálu,
 • prostorové omezení – přehledovou mapku přibližte na požadovanou oblast.

Po stisknutí tl. Hledat jsou zobrazeny informace o aplikacích, mapových službách a datových sadách, které odpovídají vyhledávacím parametrům.

Vyhledávání metadat

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz