?

Kontakty

Oddělení správy GIS
Jméno Funkce Telefon Mobil E-mail Sídlo, kancelář
Jůzl Lubomír, Ing. vedoucí oddělení 564 602 161 724 650 215 juzl.l@kr-vysocina.cz Jihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
Novák Petr, Ing. 564 602 158 novak.p@kr-vysocina.cz Jihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
Tejkal Martin, Ing., Ph.D. 564 602 160 tejkal.m@kr-vysocina.cz Jihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz