?

O aplikaci Geoportál DMVS

Informace o Geoportálu

Geoportál DMVS Kraje Vysočina (dále jen „Geoportál“) má za cíl zpřístupnit zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti geografická data, mapové služby a další informace pro geograficky lokalizovaná data, včetně možnosti jejich vyhledávání, prohlížení a stahování.
Geoportál je dostupný na webové adrese geoportal.kr-vysocina.cz. Veřejnosti i odborníkům slouží od září 2012.
Veškerá data na Geoportálu a práce s nimi je v souladu se směrnicí INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství).

Autorská práva

Provozovatelem Geoportálu je Kraj Vysočina. Není-li uvedeno jinak, náleží provozovateli autorská práva k veškerému obsahu, který je na Geoportálu umístěn.

Dodavatel Geoportálu

Dodavatelem Geoportálu je VARS BRNO a.s.

Logo VARS BRNO a.s.

Společnost VARS BRNO byla založena v roce 1995 v Brně. V průběhu let se vyprofilovala do lídra v oblasti IT a GIS řešení.
Cílem a posláním společnosti VARS BRNO a.s. je poskytovat prvotřídní a inovativní IT řešení. Strategií pro dosahování těchto cílů je inovativnost spojená s významnými investicemi do výzkumu a vývoje a úzké partnerství s celosvětovými technologickými lídry (ESRI, Microsoft, Navteq, FUGRO Roadware, SWARCO…).

Použité technologie

Geoportál využívá nejmodernější technologie, ať už se jedná o Microsoft, ESRI nebo VMware.

Ochrana dat a předávání osobních údajů

Přístup na Geoportál může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.
Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám, pokud to není třeba k naplnění právních předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz