ÚAP ORP - Horninové prostředí a geologie

Metadata

File Identifier: {23140209-CB49-44B2-B517-D0292427A3C7}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2012-12-04
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Custodian
E-Mail Address: geoportal.kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: ÚAP ORP - Horninové prostředí a geologie
Publication Date: 2012-12-04
Identifier: {3F0333F6-BCF9-4ECD-94A4-39813B55C43C}
Abstract: Obsahuje vrstvy A057 – A064 a A066, konkrétně jde o tyto jevy: dobývací prostory, chráněná ložisková území, chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, ložiska nerostných surovin, poddolovaná území, sesuvná území, stará důlní díla, staré zátěže území a odkaliště a haldy.
Service Type: other
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal.kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Data/Sluzby/ORP_geologie.PNG
Browse Graphic Caption: ÚAP ORP - Horninové prostředí a geologie
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoProductAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
režim využití území, (GEMET - Concepts, version 2.4)
geologie, horninové prostředí, horniny, úap, územně analytické podklady, ORP, územní plánování,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.90
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: None
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/ArcGIS/rest/services/UAP_ORP/Geologie_orp/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest
Use Limitation
Data slouží výhradně pro interní využití v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Data nelze užít pro veřejné použití. Umožněna je pouze funkce prohlížení.
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/ArcGIS/rest/services/UAP_ORP/Geologie_orp/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed:
Explanation: None
Specification
Title: None
Publication Date: 2012-12-04