ÚAP ORP - Kulturní a krajinné památky

Metadata

File Identifier: {898A3B69-8B59-4F67-B556-D5758D5A70C4}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-09
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Custodian
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: ÚAP ORP - Kulturní a krajinné památky
Publication Date: 2012-12-10
Identifier: {5313F77F-24D8-42FE-806F-3D0021E9D1EC}
Abstract: Služba obsahuje vrstvy A005 – A016 a A019, jde především o tyto jevy: památky UNESCO, nemovité národní kulturní památky, kulturní památky, památkové rezervace a zóny, památkově chráněná území, místa významné události a území s archeologickými nálezy.
Service Type: other
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Data/Sluzby/Pamatky.PNG
Browse Graphic Caption: ÚAP ORP - Kulturní a krajinné památky
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoProductAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
režim využití území, (GEMET - Concepts, version 2.4)
úap, ORP, územně analytické podklady, data o území, kultura, pamatky, kulturní dědictví,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.99
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: None
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/ArcGIS/rest/services/UAP_ORP/Pamatky_orp/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest
Use Limitation
Data slouží výhradně pro interní využití v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Data nelze užít pro veřejné použití. Umožněna je pouze funkce prohlížení.
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/ArcGIS/rest/services/UAP_ORP/Pamatky_orp/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed:
Explanation: None
Specification
Title: None
Publication Date: 2012-12-10