Památkově chráněná území

Metadata

File Identifier: {926713EC-A40F-4D8D-9657-60F467087556}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-08
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: Památkově chráněná území
Publication Date: 2013-05-20
Identifier: {7560FB33-E28E-423D-8A55-3844719EF5BD}
Abstract: Datová vrstva zobrazuje zákonem prohlášená plošně chráněná památková území, která vykazují kulturní hodnoty. Jedná se o památkové rezervace (městské, vesnické), památkové zóny (městské, vesnické, krajinné) a ochranná pásma.
Service Type: view
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Data/Sluzby/Kultura.png
Browse Graphic Caption: Památkově chráněná území
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoSensorDescriptionService, infoProductAccessService, infoFeatureTypeService, (ISO 19119 service taxonomy)
památka, (GEMET - Concepts, version 2.4)
Kulturní památkové rezervace a zóny, plošně chráněná památková území, kulturní hodnoty, památkové zóny městské, památkové zóny vesnické, památkové zóny krajinné, ochranná pásma.,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 50.00
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: prohlížení
URL: https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/Pamatky/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.4-http-rest
Use Limitation
conditions unknown
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/Pamatky/MapServer

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed: true
Explanation: None
Specification
Title: None
Publication Date: 2013-05-20