Čistá Vysočina

Metadata

File Identifier: {A9B7E68A-C896-4A59-BEFD-01011B4CA0A8}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-09
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119
Metadata Standard Version: V. 1.2
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514 ()

Service Identification

Title: Čistá Vysočina
Publication Date: 2013-01-24
Identifier: {CEC5ADEF-A930-489B-A339-F3B20890859F}
Abstract: Čistá Vysočina je jarní úklid okolí silnic na Vysočině. Akce probíhá v celém kraji a tradičně se do ní zapojují obce, neziskové organizace, školy ale i jednotlivci. Aktivita Čistá Vysočina probíhá v souvislosti s Mezinárodním dnem Země, kterým je 22.duben.
Service Type: view
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Data/Sluzby/Cista_Vysocina_2013.PNG
Browse Graphic Caption: Čistá vysočina
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
služby veřejné, služby technické komunální, účast veřejnosti, (GEMET - Concepts, version 2.4)
veřejné služby, technické služby, silnice, čistá vysočina, úklid,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.8
East Bounding Longitude: 16.6
North Bounding Latitude: 49.90
South Bounding Latitude: 48.8
Operation
Operation Name: None
URL: https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/CistaVysocina/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.4-http-rest
Use Limitation
conditions unknown
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/services/CistaVysocina/MapServer/WMSServer
Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/CistaVysocina/MapServer

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed: false
Explanation: referenční data
Specification
Title: OGC
Publication Date: 2013-07-17
Lineage
Pořízení vlastními prostředky pro účel evidence prací.