Životní prostředí

Metadata

File Identifier: {4064B594-E147-47D2-9C52-420B114A16E0}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-08
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: Životní prostředí
Publication Date: 2012
Identifier: {6415CFE9-9994-4736-8ED7-3D029DD67D03}
Abstract: Data popisující životní prostředí. Ornitologicky významné hnízdní lokality - body,Památné stromy Natura 2000 - Evropsky významné lokality,Ornitologicky významné hnízdní lokality - vymezení širší oblasti,Evidované lokality přírodních biotopů s nadmístním významem,Zvláště chráněná území,Významné krajinné prvky (VKP) registrované,Přírodní parky,Chráněné krajinné oblasti
Service Type: view
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/OZP/Priroda_public/MapServer
Browse Graphic Caption: Životní prostředí
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoSensorDescriptionService, infoProductAccessService, infoFeatureTypeService, spatialPositioningService, (ISO 19119 service taxonomy)
péče o prostředí životní, rozvoj prostředí životního, (GEMET - Concepts, version 2.4)
Ornitologicky významné hnízdní lokality, Památné stromy, Natura 2000, Evropsky významné lokality, Evidované lokality přírodních biotopů s nadmístním významem, Zvláště chráněná území, Významné krajinné prvky, VKP, Přírodní parky, PP, Chráněné krajinné oblasti, CHKO,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.87
East Bounding Longitude: 16.46
North Bounding Latitude: 49.88
South Bounding Latitude: 48.91
Operation
Operation Name: Prohlížení
URL: https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/OZP/Priroda_public/MapServer
Use Limitation
conditions unknown
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/services/OZP/Priroda_public/MapServer/WMSServer?

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed: true
Explanation: Soulad je garantovaný poskytovatelem.
Specification
Title: Soulad
Publication Date: 2012