ÚAP ORP - Technická infrastruktura

Metadata

File Identifier: {DAF8F8EE-7C6F-4BC7-A0CD-A04CD8C3D050}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-09
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Custodian
E-Mail Address: geoportal.kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: ÚAP ORP - Technická infrastruktura
Publication Date: 2012-12-03
Identifier: {27148870-6EC2-4B17-B625-24D0CEAA47C0}
Abstract: Obsahuje vrstvy z oblasti elektrické energie a to jevy A071 – A073 (například výrobna elektřiny; elektrické stanice; nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy), zásobování plynem A074 – A075 (vedení plynovodu včetně technologických objektů a bezpečnostního a ochranného pásma), produktovody, ropovody a teplovody s objekty zásobování teplem A077 – A080
Service Type: other
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal.kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Data/Sluzby/ORP_energetika.PNG
Browse Graphic Caption: ÚAP ORP - Technická infrastruktura
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoProductAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
režim využití území, (GEMET - Concepts, version 2.4)
ÚAP, ORP, UAP, územně analytické podklady,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.99
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: None
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/ArcGIS/rest/services/UAP_ORP/Energetika_orp/MapServer
Use Limitation
Data slouží výhradně pro interní využití v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Data nelze užít pro veřejné použití. Umožněna je pouze funkce prohlížení.
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/ArcGIS/rest/services/UAP_ORP/Energetika_orp/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed:
Explanation: None
Specification
Title: None
Publication Date: 2012-12-03