Environmentální vzdělávání

Metadata

File Identifier: {46BD032E-AECE-4962-B1F5-57226A775C4B}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-08
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: Environmentální vzdělávání
Publication Date: 2013-12-03
Abstract: Mapová služba vyjadřuje výsledky monitoringu stavu environmentální výchovy a vzdělávání (EVVO) v Kraji Vysočina podle dotazníkového průzkumu provedeného v roce 2013 Stanicí Pavlov, o.p.s. v rámci zakázky Kraje Vysočina - Koordinace EVVO 2013. Konkrétně zobrazuje sídla ekocenter a místa využití jejich služeb, jak to vyplývá z výsledků dotazníkové kampaně, kterou byly osloveny některé školy a municipality v Kraji Vysočina. Mapová služba tedy nevyjadřuje úplný přehled všech poskytovatelů služeb EVVO v kraji, ale lokalizuje pouze ekocentra a místa spolupráce, jak je uvedli respondenti tohoto konkrétního průzkumu.
Service Type: view
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/data/sluzby/EVVO.PNG
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
úroveň vzdělání, výzkum prostředí životního, (GEMET - Concepts, version 2.4)
EVVO, environmentální výchova, vzdělání, osvěta,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.99
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: Prohlížení
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/EVVO/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest
Use Limitation
conditions unknown
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/EVVO/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
Protocol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed:
Explanation: Soulad je garantovaný poskytovatelem.
Specification
Title: Soulad
Publication Date: 2013-12-03