Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Metadata

File Identifier: {CCC9752E-CC21-45C9-83B6-6A597DC742F6}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-08
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Publication Date: 2013-10-31
Abstract: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje Vysočina (dále je „PRVKÚK“) stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod společně s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, možnosti financování nebo spolufinancování a ekonomickou průchodnost navržených technických řešení v tomto kraji včetně případného řešení vlastnických vztahů. PRVKÚK není příslibem financování nebo spolufinancování jednotlivých záměrů a navržených technických řešení.
Service Type: view
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/data/sluzby/PRVK.PNG
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoProductAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
systém vodovodní rozvodný komunální, rozvoj zdrojů vodních, (GEMET - Concepts, version 2.4)
PRVK, vodní hospodářství, vodovody, kanalizace,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.90
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: Prohlížení
URL: https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/PRVK/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest
Use Limitation
conditions unknown
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/services/PRVK/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Protocol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed:
Explanation: Soulad je garantovaný poskytovatelem.
Specification
Title: Soulad
Publication Date: 2013-10-31