Digitální povodňový plán (aplikace)

Metadata

File Identifier: {D4531619-211F-4B2B-90C6-E812FC1A6BE8}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-09
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Custodian
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz

Service Identification

Title: Digitální povodňový plán (aplikace)
Publication Date: 2012-08-21
Identifier: {96EC9E41-DC85-4DAC-B76C-A868542DE3FE}
Abstract: Digitální povodňový plán (dPP) soustřeďuje na jednom místě dostupné informace související s ochranou před povodněmi a plánováním pro případ krizové povodňové situace. Propojuje textové, datové a mapové informace hypertextovými odkazy (HTML). Usnadňuje tak uživateli vyhledání a používání těchto informací co nejjednodušší formou s pomocí běžných webových prohlížečů (Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer).
Service Type: other
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/data/Aplikace/DPP.PNG
Keyword Collection
humanGeographicViewer, (ISO 19119 service taxonomy)
povoňový plán,
Operation
Operation Name: Aplikace
URL: http://dpp.kr-vysocina.cz/dpp
Function: Information
Use Limitation
conditions unknown
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitations

Distribution

Transfer Options
URL: http://dpp.kr-vysocina.cz/dpp
Function: Information

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed:
Explanation: None
Specification
Title: None
Publication Date: 2012