Global Network

Metadata

File Identifier: {7381D56D-FB84-497B-B851-12CC98BBB25D}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-08
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 (urn:ogc:def:crs:EPSG)

Service Identification

Title: Global Network
Publication Date: 2013-03-12
Identifier: {78A210DC-23FF-4234-A4B8-7D249D5253E5}
Abstract: Bezešvá geodatabáze pokrývající území celé České republiky. Nosnou vrstvou celé geodatabáze je kompletní routovatelná silniční síť České republiky. K liniím pozemních komunikací jsou přiřazeny informace například o čísle, třídě a typu silnice. Rovněž jsou zaneseny i základní atributy pro pohyb po síti (zákazy vjezdu, mýto atd.). Síť komunikací doplňují základní topografické vrstvy a vrstvy územního členění.
Service Type: view
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/data/Sluzby/StreetNet.PNG
Browse Graphic Caption: GlobalNetwork
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoProductAccessService, infoFeatureTypeService, (ISO 19119 service taxonomy)
silnice, síť silniční, model globální, (GEMET - Concepts, version 2.4)
silniční síť, pozemní komunikace, číslo silnice, třída silnice, typu silnice, pohyb po síti, síť komunikací,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.99
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: Služba
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/Podklad/GlobalNetwork/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest
Use Limitation
conditions unknown
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Podklad/GlobalNetwork/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
Protocol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed:
Explanation: None
Specification
Title: None
Publication Date: 2012