Polohopis CEDA

Metadata

File Identifier: {941F525E-1B16-40DE-A309-A03308C9AE28}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-08
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: gis@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: Polohopis CEDA
Publication Date: 2014-01-06
Identifier: {DE2F4179-A963-4FFD-BA1A-BD5490FD7CB2}
Abstract: Mapové dlaždice jsou vrstevnatou digitální rastrovou mapu pokrývající kompletně území České republiky v předdefinovaných měřítcích. Pro jednotlivé měřítkové úrovně od podrobné mapy až po mapu přehlednou jsou vygenerovány z geodatabáze StreetNet a POI rastrové mapové dlaždice o velkosti 256 x 256 obrazových bodů (pixelů).
Service Type: view
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: gis@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/data/Sluzby/Metropolitky.PNG
Browse Graphic Caption: Polohopis CEDA
Keyword Collection
infoMapAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.99
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: Prohlížení
URL: https://arcgis.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/Polohopis_CEDA/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest
Use Limitation
no conditions apply
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitations

Distribution

Transfer Options
URL: https://arcgis.kr-vysocina.cz/ArcGIS/services/Polohopis_CEDA/MapServer/WMSServer
Protocol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed:
Explanation: None
Specification
Title: None
Publication Date: 2014-01-06