Územně správní členění

Metadata

File Identifier: {23A9CD95-74B3-4A50-82C2-82D1E87E870F}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-08
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 (urn:ogc:def:crs:EPSG)

Service Identification

Title: Územně správní členění
Publication Date: 2014-04-03
Identifier: {0801E7E3-E89A-4330-ACA2-3CE8A3061D27}
Abstract: Mapová služba obsahující data administrativních jednotek
Service Type: view
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/data/admjednotky.png
Browse Graphic Type: PNG
Browse Graphic Caption: Administrativní jednotky
Keyword Collection
humanGeographicViewer, spatialPositioningService, (ISO 19119 service taxonomy)
hranice správní, (GEMET - Concepts, version 2.4)
územně správní členění,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.7336
East Bounding Longitude: 16.5481
North Bounding Latitude: 49.9456
South Bounding Latitude: 48.8681
Operation
Operation Name: Prohlížení adm. jednotek
URL: https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/Podklad/SpravniCleneni/MapServer
Use Limitation
conditions unknown
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/Podklad/SpravniCleneni/MapServer

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed: true
Explanation: Soulad nebyl zkoumán.
Specification
Title: Soulad
Revision Date: 2014-04-08