ÚAP ORP - Dopravní infrastruktura

Metadata

File Identifier: {9016D8DF-D350-4B6B-9E0A-D45853358343}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-09
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: ÚAP ORP - Dopravní infrastruktura
Publication Date: 2012-12-03
Identifier: {86D499BA-8EEB-49CF-9845-9CB76589A231}
Abstract: Obsahuje vrstvy silniční dopravy, železniční dopravy, letecké dopravy, cyklistické dopravy a další a to jevy A088 až A103 (například dálnice včetně ochranného pásma; silnice I, II a III třídy včetně ochranného pásma; místní a účelové komunikace; železniční dráhy celostátní a regionální; koridor vysokorychlostní trati; lanové dráhy; trolejbusové dráhy letiště s ochranným pásmem a letecké stavby).
Service Type: other
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Data/Sluzby/ORP_doprava.PNG
Browse Graphic Caption: ÚAP ORP - Dopravní infrastriktura
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoProductAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
režim využití území, (GEMET - Concepts, version 2.4)
ÚAP, ORP, územně analytické podklady,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.99
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: None
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/ArcGIS/rest/services/UAP_ORP/Doprava_orp/MapServer
Use Limitation
Data slouží výhradně pro interní využití v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Data nelze užít pro veřejné použití. Umožněna je pouze funkce prohlížení.
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Data slouží výhradně pro interní využití v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Data nelze užít pro veřejné použití. Umožněna je pouze funkce prohlížení.

Distribution

Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/ArcGIS/rest/services/UAP_ORP/Doprava_orp/MapServer

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed:
Explanation: None
Specification
Title: None
Publication Date: 2012-12-03