ZUR INSPIRE zobrazovací služba pro téma Využití území - kraj Vysočina

Metadata

File Identifier: {FFAAC57D-B7FB-4CE9-918C-ADFC4ADE1811}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2016-12-09
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 (urn:ogc:def:crs:EPSG)

Service Identification

Title: ZUR INSPIRE zobrazovací služba pro téma Využití území - kraj Vysočina
Revision Date: 2017-05-02
Identifier: {60E7DAF4-45B4-4513-B0A4-D1B53FA8A3C2}
Abstract: - data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje kraje Vysočina - prostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚR) - údržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚR - podmínky pro přístup a užití - bez omezení - omezení veřejného přístupu - bez omezení
Service Type: view
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/data/Sluzby/ZUR_Inspire.PNG
Browse Graphic Caption: ZUR INSPIRE
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoProductAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
ZUR, zásady územního rozvoje, Inspire,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.99
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: view
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/ZUR/ZUR_INSPIRE/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/ZUR/ZUR_INSPIRE/FeatureServer
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/ZUR_INSPIRE/MapServer/WMSServer
Use Limitation
conditions unknown
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitations

Distribution

Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/ZUR/ZUR_INSPIRE/FeatureServer
Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/ZUR/ZUR_INSPIRE/MapServer/WMSServer
Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/ZUR/ZUR_INSPIRE/MapServer

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed: true
Explanation: Soulad je garantovaný poskytovatelem.
Specification
Title: Soulad
Publication Date: 2016-12-09