Dopravní nehody

Metadata

File Identifier: {46442D1E-0F74-488E-8C32-72C5690993F8}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-09
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: Dopravní nehody
Publication Date: 2014-03-20
Identifier: {6F0C2858-4ACB-4C5C-8D8C-A90AF3E27CEB}
Abstract: Dopravní nehody je mapová služba zobrazující v Kraji Vysočina události v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu
Service Type: view
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/data/Sluzby/Dopravni_nehody.PNG
Browse Graphic Caption: Dopravní nehody
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoCoverageAccessService, infoSensorDescriptionService, infoProductAccessService, infoFeatureTypeService, (ISO 19119 service taxonomy)
doprava silniční, (GEMET - Concepts, version 2.4)
Dopravní nehody, havárie,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.90
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: Služba
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/DatovySklad/SilnicniNehody/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest
Use Limitation
conditions unknown
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/DatovySklad/SilnicniNehody/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
Protocol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/DatovySklad/SilnicniNehody/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed: false
Explanation: None
Specification
Title: None
Publication Date: 2014-03-20
Lineage
Data převzata od Policie České republiky.