Metropolitky

Metadata

File Identifier: {0A40AA51-3EE1-47ED-9168-99C07F543700}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-09
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 (urn:ogc:def:crs:EPSG)

Service Identification

Title: Metropolitky
Publication Date: 2012-08-28
Identifier: {FBA77B5B-C10A-483B-BE76-B393593F7D19}
Abstract: Optická telekomunikační síť Kraje Vysočina představuje souhrn optických sítí, které umožňují vedení datových toků prostřednictvím optických vláken. Optické sítě, kterými jsou vedeny data na území kraje jsou tyto: Rowanet, Dial Telecom, GTS Novera, JME optika, Transgas, Metropolitní síť KrÚ Jihlava, Net4Net, Optonet, Optokon kos, Pragonet, První telefonní, Selfnet, O2, Telia Sonera, Tiscali optika, ČD Metalika, ČD Telematika a Pegas buňky.
Service Type: view
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/data/Sluzby/Metropolitky.PNG
Browse Graphic Caption: Metropolitky
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoProductAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
síť informační elektronická, infrastruktura informační, (GEMET - Concepts, version 2.4)
optická síť, sítě, optiký kabel, telekomunikace, internet, Rowanet,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.90
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: Prohlížení
URL: https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/Metropolitky/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.4-http-rest
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/gpt/csw?getxml=%7BDD810EBC-43CB-43BE-9161-FCBCCB9550BE%7D
Use Limitation
conditions unknown
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/Metropolitky/MapServer
Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/Metropolitky/MapServer

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed: true
Explanation: None
Specification
Title: None
Revision Date: 2016-04-03
Lineage
Data vytvořena pro vnitřní informační systém Kraje Vysočina.