ÚAP ORP - Vodní hospodářství

Metadata

File Identifier: {9876BB95-F56C-4C77-ACFC-98965B27EFA7}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-09
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Custodian
E-Mail Address: geoportal.kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: ÚAP ORP - Vodní hospodářství
Publication Date: 2012-11-30
Identifier: {C508266E-F8CD-4322-8F43-744331786C51}
Abstract: Obsahuje vrstvy z oblasti vodního režimu a to jevy A044 až A054 (například vodní zdroje povrchových a podzemních vod, CHOPAV, zranitelné oblasti, vodní útvary, vodní nádrže, záplavová území a jejich aktivní zóny, objekty/zařízení protipovodňové ochrany a další) a dále obsahuje jevy A067-A070 (technologické objekty zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod a síť vodovodní a kanalizačních stok).
Service Type: other
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal.kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Data/Sluzby/Voda_ORP.PNG
Browse Graphic Caption: ÚAP ORP - Vodní hospodářství
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoProductAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
režim využití území, ochrana zdrojů vodních, (GEMET - Concepts, version 2.4)
ÚAP, voda, vodní hospodářství, kanalizace, vodovody,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.99
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: prohlížení
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/UAP_ORP/Voda_orp/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest
Use Limitation
Data slouží výhradně pro interní využití v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Data nelze užít pro veřejné použití. Umožněna je pouze funkce prohlížení.
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/UAP_ORP/Voda_orp/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed:
Explanation: None
Specification
Title: Soulad
Publication Date: 2012-11-30