ÚAP ORP - Urbanismus

Metadata

File Identifier: {B26B78FA-9CA8-4B32-9CD2-EF813D42C66D}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-09
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Custodian
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: ÚAP ORP - Urbanismus
Publication Date: 2013-01-18
Identifier: {FFC49614-B1A2-4A82-AA6E-26F6021CA420}
Abstract: Služba obsahuje vrstvy A001- A004, A017, A018 a A020, A113, A117 a B006, konkrétně jde o tyto jevy: zastavěná území, brownfields, zastavitelné plochy v území, významné stavby a vyhlídkové body, oblasti a místa krajinného rázu, rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti, atd.
Service Type: other
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Data/Sluzby/ORP_urbanismus.PNG
Browse Graphic Caption: ÚAP ORP - Urbanismus
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoProductAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
režim využití území, (GEMET - Concepts, version 2.4)
úap, ORP, územně analytické podklady, data o území, urbanismus,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.99
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: prohlížení
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/ArcGIS/rest/services/UAP_ORP/Urbanismus_orp/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest
Use Limitation
Data slouží výhradně pro interní využití v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Data nelze užít pro veřejné použití. Umožněna je pouze funkce prohlížení.
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/ArcGIS/rest/services/UAP_ORP/Urbanismus_orp/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed:
Explanation: none
Specification
Title: none
Publication Date: 2013-01-18