ÚAP ORP - Zemědělský půdní a lesní fond

Metadata

File Identifier: {BB499D8A-8843-4EC1-95D5-5CA06F1B2B60}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-09
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Custodian
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: ÚAP ORP - Zemědělský půdní a lesní fond
Publication Date: 2012-10-18
Identifier: {5884A4A2-9EC1-47C8-A6EF-95B47EFEC631}
Abstract: Obsahuje následující jevy: lesy dle kategorií, vzdálenost 50 m od okraje lesa, bonitovaná půdně ekologická jednotka, investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti, podíly druhů pozemků a KES po katastrech, podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích, podíly druhů pozemků a KES po katastrech, stupeň přirozenosti lesních porostů, hranice přírodních lesních oblastí.
Service Type: view
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/data/sluzby/ZPF_PUPFL_ORP.PNG
Browse Graphic Caption: ÚAP ORP - Zemědělský půdní a lesní fond
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoProductAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
ZPF, PUPFL, zemědělský půdní fond, pozemek určený k plnění funkcí lesa, lesy, lesnictvi, zemědělství, půda,
Geographic
West Bounding Longitude: 15.1392
East Bounding Longitude: 16.309
North Bounding Latitude: 50.0014
South Bounding Latitude: 49.2389
Operation
Operation Name: Mapová služba
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/UAP_ORP/ZPF_PUPFL_orp/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest
Use Limitation
Pouze pro pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/UAP_ORP/ZPF_PUPFL_orp/MapServer

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed: true
Explanation: None
Specification
Title: None
Publication Date: 2012-10-18