Integrovaný záchranný systém

Metadata

File Identifier: {41CA0D7F-E858-49EF-9F14-0BC43DD63A58}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-08
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: Integrovaný záchranný systém
Publication Date: 2012-08-28
Identifier: {3D4525BE-3465-48A1-A1C0-783F127CD705}
Abstract: Integrovaný záchranný systém - obsahuje vrstvy popisující výjezdová stanoviště a obvody ZZS a PČR, dále fotovoltaické elektrárny a specifické vrstvy krizového řízení. Slouží pro koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
Service Type: view
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/data/Sluzby/Integrovany_zachranny_system.PNG
Browse Graphic Caption: IZS
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoCoverageAccessService, infoSensorDescriptionService, infoProductAccessService, infoFeatureTypeService, (ISO 19119 service taxonomy)
systém záchranný, (GEMET - Concepts, version 2.4)
Policie, ZZS, Dukovany, Hasiči, HZS, PČR, Sluneční elektrárny, Solární elektrárny, fotovoltaika,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.90
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: Služba
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/IZS/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest
Use Limitation
conditions unknown
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/IZS/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
Protocol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed: false
Explanation: None
Specification
Title: None
Publication Date: 2012
Lineage
Data vytvořena pro vnitřní informační systém Kraje Vysočina.